Home:

 

Welcome to Harbour Lights Gallery . Established in 1985 Harbour Lights is an independent family run Gallery specialising in Original Welsh art, prints and sculpture.

We  aim to showcase some of the best Artists in Wales in a friendly and relaxed setting. The Gallery is situated in the beautiful harbour village of Porthgain on the Pembrokeshire Coast in Wales. The Pembrokeshire Coast is the main source of inspiration for many of our Gallery artists, we have over 35 permanent artists working through an ever changing exhibition with a mixture of styles, mediums and prices to suit almost everyone! As well as the Gallery we also have our own frame shop where many of the paintings in the Gallery are framed.

Croeso i Oriel Harbour Lights. Wedi ei sefydlu ym 1985, mae Harbour Lights yn Oriel annibynnol, sy’n cael ei rhedeg gan deulu, ac yn arbenigo mewn celf, printiau a cherfluniau Gwreiddiol o Gymru.

Ein nod yw arddangos rhai o’r Artistiaid gorau yng Nghymru mewn lleoliad cyfeillgar a hamddenol. Lleolir yr Oriel ym mhentref harbwr hardd Porthgain ar Arfordir Sir Benfro yng Nghymru. Arfordir Sir Benfro yw’r brif ffynhonnell o ysbrydoliaeth i lawer o artistiaid ein Horiel, mae gennym dros 35 o artistiaid parhaol yn gweithio drwy arddangosfa sy’n newid yn barhaus gyda chymysgedd o arddulliau, cyfryngau a phrisiau i blesio bron pawb! Yn ogystal รข’r Oriel, mae gennym hefyd ein siop fframiau ein hunain lle mae llawer o‘r paentiadau yn yr Oriel wedi’u fframio. 

Read more about our Gallery Here..

 

New this week:


 

Gallery Artists:


Search by Category